BEL VRIJBLIJVEND +31 (0)186 - 612 216

Disclaimer

Alle besloten vennootschap(pen) / eenmanzaak / V.O.F.'s alsmede de onderliggende handelsnamen ("Wij") die op deze website vermeld staan, hebben deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen voortkomen door het gebruik van de informatie/ inhoud, links of richtlijnen op deze website.

De informatie/ inhoud, links. producten of richtlijnen op deze website vormen geen specifiek of individueel advies, maar zijn van algemene aard en zijn dus NIET bedoeld voor het stellen van enige vorm van diagnose, ter behandeling, genezing of voorkomen van aandoening(en) en/of ziekte(n).

De inhoud is slechts bedoeld als uitbreiding van uw kennis over het gebruik van Alkaline Water / Basisch Water in relatie tot gezondheid en overige mogelijkheden. Voor behandeling, behandelmethode en/ of diagnoses raadpleeg altijd een bevoegd specialist. Wij hebben geen medische specialisten in dienst.

Wij besteden altijd de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op de website(s), maar onjuistheden en onvolledigheden kunnen voorkomen.

Copyright
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van deze website berusten bij AlkalineWater.nl. Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming worden overgenomen.

Disclaimer e-mail
Deze e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan. Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending. This e-mail is intended exclusively for the addressee(s), and may not be passed on to, or made available for use by any person other than the addressee(s). We rule out any and every liability resulting from any electronic transmission.